CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2020-2021

Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2021 và giải pháp thực hiện Chương trình ...

Đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. ...

Thanh niên là lực lượng quan trọng trong xây dựng nông thôn mới

Chiều 10/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn đối thoại “Tuổi ...

Nông thôn mới Bình Định

  • Chương trình OCOP

    1. Thông tin về Chương trình OCOP 2. Giấy chứng nhận OCOP 3. Mục tiêu Chương trình OCOP 4. Các hình ảnh tại phiên chợ "Tuần hàng nông sản tại TP Quy Nhơn" ...

Nông thôn mới toàn quốc

Bạn với nhà nông

Thư viện ảnh