Tập trung nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Quản trị viên 16/08/2021 Nông thôn mới Bình Định
Ngày 15.3, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM của tỉnh.

Thứ Hai, 15/03/2021

(BĐ) - Ngày 15.3, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM của tỉnh. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủyPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM của tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện (Hoài Nhơn, An Nhơn, Quy Nhơn và Tuy Phước) đã đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM (đạt tỷ lệ 36,36%). Toàn tỉnh có 86/121 xã công nhận đạt chuẩn NTM mới, đạt tỷ lệ 71,07%; bình quân đạt 17,3 tiêu chí/xã, vượt chỉ tiêu so với nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng đã đạt kết quả tích cực, khi có 71 chủ thể với 81 sản phẩm OCOP cấp tỉnhChương trình XDNTM góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân, thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển.

Tuy vậy, giai đoạn 2018-2020, có 13/13 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao nhưng không đạt vì không đảm bảo tiêu chí 11.1 (tối thiểu 80% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình tập trung) theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều xã đạt NTM chưa có giải pháp, kế hoạch cụ thể để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí. Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vẫn đang là thách thức, ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa có giải pháp căn cơ để giải quyết; thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn còn thấp và không ổn định.

Nguồn lực thực hiện mục tiêu, chương trình XDNTM giai đoạn 2021-2025 chưa đảm bảo vì ngân sách tỉnh hạn chế, trong khi Trung ương chưa phân bổ vốn từ Chương trình này cho tỉnh. Bộ máy chuyên trách thực hiện Chương trình từ tỉnh đến cấp huyện, xã còn thiếu; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình đôi lúc còn chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình. Việc nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn còn nhiều hạn chế...

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM của tỉnh đề nghị tiếp sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ, khen thưởng 2 tỷ đồng/xã đăng ký thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 tỷ đồng/xã đăng ký XDNTM kiểu mẫu năm 2021điều chỉnh tổng số xã XDNTM trên địa bàn tỉnh từ 121 xã xuống còn 113 xã; tăng cường cán bộ phụ trách thực hiện Chương trình cho Văn phòng điều phối XDNTM của tỉnh và tại các địa phương...

Nguồn: BTV

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Quốc Dũng yêu cầu cần tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện Chương trình. Sau cuộc họp này, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư XDNTM cụ thể. Các sở, ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đánh giá lại các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, xác định mức độ các tiêu chí đã đạt cũng như các tiêu chí chưa đạt, để đầu tư phù hợp, tránh tình trạng đầu tư dàn trải. Bên cạnh đó, rà soát lại cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình, thu hút DN tham gia.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng khẳng định, kinh phí thực hiện Chương trình XDNTM giai đoạn 2021-2025 không thấp hơn giai đoạn trước, nhưng tỉnh ưu tiên hỗ trợ cho huyện, xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2021, trong đó có việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung, nhà máy xử lý rác thải nhằm giải quyết khó khăn về nước sạch và rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Các cấp, các ngành, hội - đoàn thể phải tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình. Sở NN&PTNT và các địa phương đẩy mạnh đề án tái cơ cấu toàn diện ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị; thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP, xây dựng nhiều chuỗi liên kết để phát triển bền vững. Sở KH&CN và Sở TN&MT phải nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh về công nghệ xử lý rác thải ở khu vực nông thôn. Các sở, ngành khác phải phối hợp với chính quyền các địa phương đầu tư xây dựng các công trình gắn với việc tổ chức quản lý, vận hành nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Các địa phương cũng phải đánh giá lại mức độ hoàn thành các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí; từ đó có giải pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp, lồng ghép các chương trình dự án và huy động nguồn lực trong dân để thực hiện Chương trình XDNTM, không được trông chờ, ỷ lại Trung ương và tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng thống nhất các đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban chỉ đạo và yêu cầu các thành viên cùng với địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Chương trình.

Tin và ảnh: TIẾN SỸ, Báo Bình Định


Các tin liên quan