Chương trình OCOP

Quản trị viên 27/06/2023 Nông thôn mới Bình Định
1. Thông tin về Chương trình OCOP 2. Giấy chứng nhận OCOP 3. Mục tiêu Chương trình OCOP 4. Các hình ảnh tại phiên chợ "Tuần hàng nông sản tại TP Quy Nhơn" (18.5 – 21.5 2023)

1. Thông tin về Chương trình OCOP

- Chương mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là: One Commune One Product, gọi tắt là Chương trình OCOP). Thủ tướng Chính phủ xem chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. 

- Phong trào OVOP (One Village One Product) “Mỗi làng một sản phẩm” bắt đầu được khởi xướng ở Oita (Nhật Bản) từ năm 1979 nhằm khuyến khích mỗi làng lựa chọn một sản phẩm đặc biệt cho khu vực và phát triển nó lên một tiêu chuẩn quốc gia và toàn thế giới. Phong trào OVOP đã lan tỏa và được triển khai thực hiện trên 40 nước ở các khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ ... và đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của các quốc gia. Đến nay đã có 143 quốc gia trên thế giới triển khai chương trình này.

2. Giấy chứng nhận OCOP


                                

Logo của Chương trình OCOP:

- Chữ O màu nâu: Tượng trưng cho đất, nền tảng sản xuất, cuộc sống của làng xã.

- Chữ C màu xanh lá cây: Tượng trưng cho nông nghiệp và sản xuất bền vững

- Chữ O màu đỏ: Tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ của con người Việt Nam.

- Chữ P màu vàng: Tượng trưng cho lợi ích, lợi nhuận của chương trình mà mỗi người dân, tổ chức tham gia được hưởng lợi.

3. Mục tiêu Chương trình OCOP

Mục tiêu tổng quát: Phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hoá, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

4. Các hình ảnh tại phiên chợ "Tuần hàng nông sản tại TP Quy Nhơn" (18.5 – 21.5 2023)Các tin liên quan