Bình Định: Nông dân tham gia giữ gìn quốc phòng, an ninh thôn xóm

Quản trị viên 17/07/2018 Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn
Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch.

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội  đều đạt và vượt kế hoạch. Sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nông dân được cải thiện.

Hội ND các cấp  tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Sáu tháng qua, tỉnh Hội tích cực triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xã hội. Các cấp Hội phối hợp với chính quyền, cơ quan quân sự địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên; tổ chức thăm hỏi, động viên con em cán bộ, hội viên nông dân lên đường nhập ngũ năm 2016 đạt chỉ tiêu giao; vận động nông dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội; tham gia các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở thôn xóm... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Hội Nông dân tỉnh triển khai Kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2016 với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng 03 mô hình “Nông dân 3 tốt về an toàn giao thông” tại 03 xã Mỹ Phong (Phù Mỹ), Tây Phú (Tây Sơn) và Cát Khánh (An Nhơn); mở 06 lớp truyền thông về ATGT cho 560 tuyên truyền viên cơ sở và hội viên nôn dân nòng cốt tại các xã Cát Thành (Phù Cát), xã Nhơn Lý (Quy Nhơn), An Hòa (An Lão), thị trấn Tăng Bạt Hổ (Hoài Ân), Hoài Thanh (Hoài Nhơn) và xã Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn); duy trì và nhân rộng các mô hình nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh tại các địa phương như: Mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết đánh bắt xa bờ, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; mô hình “Chi Hội Nông dân 3 không, 3 phòng về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; mô hình “Chi Hội nông dân vững mạnh vùng đồng bào có đạo”, mô hình “Tuyền truyền, vận động nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng”; mô hình “Chi hội nông dân 3 tốt về an toàn giao thông”...  

Các cấp Hội tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm và tặng hàng nghìn suất quà cho thanh niên trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ quân sự, hộ gia đình chính sách; thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ và thân nhân cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hội Nông dân tỉnh phụng dưỡng suốt đời 02 Mẹ Việt Nam anh hùng ở thị trấn Tam Quan và xã Tam Quan Nam (Hoài Nhơn). Các huyện, thành phố ven biển tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Trong những tháng cuối năm, các cấp Hội tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về các chương trình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tham gia các hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ ở các địa phương; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 09 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Như vậy, việc tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của nông dân đã tạo nên nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nông dân tham gia tổ chức Hội ngày càng nhiều; ý thức chấp hành pháp luật của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao; chất lượng hoạt động của tổ chức Hội ngày càng tốt hơn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương.


Các tin liên quan