Danh bạ

Quản trị viên 22/07/2021 Không phân mục

Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Bình Định:

Địa chỉ: Số 135 Lê Hồng Phong - TP.Quy Nhơn - Bình Định.

Máy trực: 0256.3813536/3813537;  Fax: 0256.3813536;                                                  

Email: vpdpntmbd@gmail.com , vpdpntm@snnptnt.binhdinh.gov.vnTT


Họ và tên


Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Đào Văn Hùng

Phó GĐ sở NN&PTNT- Chánh Văn phòng

3683009

 

0988.159.706

2

Phan Thành Giản

Chi cục trưởng Chi cục PTNT - Phó ChánhVP

3629534

 

0913.651.037

3

Đoàn Trung Tuấn

 Chuyên viên

3813536

 

0906.779.377

4

Trần Văn Hưởng

 Nhân viên

3813537

 

0919.585.807

5

Đỗ Thị Nhã Ca

 Chuyên viên

3813537

 

0916.971.223

6

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên

3813536

 

0989.180.211

7

Huỳnh Hoàng Phương

Nhân  viên

3813537

 

0905.329.965

8

Lê Thị Thanh Thủy

Nhân  viên

3813537

 

0972.158.677

9

Nguyễn Xuân Minh

Nhân  viên

3813536

 

0935.721.568


Các tin liên quan