Video hướng dẫn một số thao tác xử lý Văn bản trên Hệ thống VPĐT

Quản trị viên 23/07/2018 Thông báo

1/ Video hướng dẫn cho Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng Chuyên môn và Thủ trưởngcác đơn vị thuộc Sở

Link Youtube: https://youtu.be/tRAPQMMdo-s

2/ Video hướng dẫn cho Chuyên viên trực tiếp xử lý Văn bản:

Link Youtube: https://youtu.be/OxmzRifG-EQ