Giấy mời Hội nghị toàn quốc thực hiện QĐ số 490/QĐ-TTg về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP

Quản trị viên 23/07/2018 Giấy mời

Tham dự Hội nghị về xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản khó khăn gắn với giảm nghèo bền vững.

1. Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 13h30 ngày 26 tháng 7 năm 2018. Hội nghị chính thức khai mạc lúc 08:00 ngày 27 tháng 7 năm 2018.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh Điện Biên, số 312, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 9, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị:

a) Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị:

Đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

b) Đồng chủ trì:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

- Đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên;

- Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

4. Nội dung và Chương trình Hội nghị(Chi tiết theo Phụ lục 01 gửi kèm).

5. Thành phần tham dự: (Có gửi kèm theo).

6. Kinh phí Hội nghị: Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.​

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trân trọng kính mời đại biểu bố trí thời gian tới tham dự Hội nghị đúng thời gian, thành phần./.

Đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới các tỉnh, thành phố báo cáo BCĐ tỉnh, liên hệ mời các đại biểu theo thành phần của tỉnh tham dự Hội nghị; tổng hợp, đăng ký số lượng đại biểu với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trước ngày 24 tháng 7 năm 2018 gửi bản mềm qua email: khth.ntm@gmail.com. Chi tiết, xin liên hệ với Đ/c Trần Thị Thu Minh, số điện thoại 0915.189.981 và đ/c Lê Tố Linh, số điện thoại: 01652.703.088.