Hoài Ðức nỗ lực về đích trong năm nay

Quản trị viên 17/07/2018 Nông thôn mới Bình Định
Về Hoài Ðức (huyện Hoài Nhơn) những ngày này, điều dễ nhận thấy là hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân

Về Hoài Ðức (huyện Hoài Nhơn) những ngày này, điều dễ nhận thấy là hạ tầng của địa phương được chỉnh trang, làm mới, phục vụ sản xuất và đời sống người dân; tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.Một góc nông thôn Hoài Đức hôm nay.

Theo ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức thì đến cuối năm 2017, xã đạt 16/19 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, gồm: cơ sở vật chất văn hóa, trường học và hệ thống chính trị; đồng thời củng cố, giữ vững những tiêu chí đã đạt được để về đích vào cuối năm 2018.

Qua 4 năm xây dựng nông thôn mới, Hoài Đức đã huy động tổng kinh phí trên 32 tỉ đồng (cấp trên hỗ trợ 4 tỉ đồng, nhân dân đóng góp 3,5 tỉ đồng, 20.000 m2 đất và trên 3.000 ngày công lao động; còn lại là ngân sách xã) đầu tư xây dựng, bê tông hóa 4 km đường trục xã (đạt 100%), 14 km đường thôn (77%), 20 km đường liên xóm (80%), 5 km đường nội đồng và kiên cố hóa 18 km kênh mương (76%). Trong đó, nổi bật là các công trình xây dựng hệ thống kè chống sạt lở bờ Nam sông Lại, hoa viên ngã ba cầu Dợi… với tổng kinh phí trên 15 tỉ đồng.

Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân luôn được Đảng bộ và chính quyền xã quan tâm. Xã đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình sản xuất có khả năng nhân rộng và đem lại thu nhập cao cho người dân, như mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa giống mới; duy trì và phát triển các mô hình trồng bưởi da xanh, nuôi bò thịt, nuôi nhím, trồng rau công nghệ cao. Các dịch vụ thương mại, vật tư nông nghiệp... trên địa bàn phát triển mạnh. Hơn 93% số người trong độ tuổi lao động của xã có việc làm thường xuyên.

Đặc biệt Hoài Đức có diện tích rừng sản xuất lớn với trên 4.200 ha, trong đó rừng kinh tế của dân 3.378 ha, cho khai thác hàng năm trên 60.000 m3 gỗ nguyên liệu. Nhờ đó, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, số hộ nghèo giảm mạnh, đến cuối năm 2017 giảm còn 4,83%; thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/năm. Tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 89%; 100% thôn, cơ quan đơn vị, trường học được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Để hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, từ nay đến tháng 8.2018, với tổng kinh phí dự toán 15,5 tỉ đồng, xã phấn đấu hoàn thành tu sửa 6 nhà văn hóa thôn; nâng cấp sân vận động trung tâm xã; xây dựng mới 2 trường mẫu giáo; bê tông hóa 5 km đường liên xóm, 5,6 km kênh mương nội đồng, hoàn tất kiên cố hệ thống kênh mương, đảm bảo tưới tiêu ổn định cho 1.428 ha đất sản xuất nông nghiệp hàng năm của địa phương.

Các tin liên quan