Bình Thuận: Nỗ lực về đích trong năm nay

Quản trị viên 17/07/2018 Nông thôn mới Bình Định
Năm 2018 này, Bình Thuận là xã duy nhất của huyện Tây Sơn đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí, về đích nông thôn mới, với quyết tâm cao của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Năm 2018 này, Bình Thuận là xã duy nhất của huyện Tây Sơn đăng ký thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí, về đích nông thôn mới, với quyết tâm cao của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.Cổng vào làng nghề nón lá Thuận Hạnh - xã Bình Thuận

Xã Bình Thuận triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM) từ năm 2013. Các hoạt động XDNTM đều trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”, được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tích cực đóng góp tiền, ngày công, hiến đất (3,66 tỉ đồng, 947 ngày công, hiến 4.300 m2 đất) để xã triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án hạ tầng, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Đến nay, Bình Thuận đã đổ bê tông 100% đường trục xã liên xã, trên 73,3% đường trục thôn, xóm; cứng hóa gần 12/16,5 km đường chính nội đồng, đạt 72% so với tiêu chí; kiên cố 4,8/5,5 km kênh mương đạt 86,8%. Không còn nhà ở tạm bợ, dột nát, tỉ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 94,8%. Năm 2017 đã hỗ trợ xây dựng 4 nhà ở đơn sơ, hộ nghèo với tổng số tiền 200 triệu đồng. Công tác giảm nghèo được xã chú trọng với nhiều việc làm thiết thực, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 31 triệu đồng/năm.

Hiện xã Bình Thuận còn 5 tiêu chí cần phải phấn đấu đạt yêu cầu trong năm 2018, gồm: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, y tế và môi trường.

Ông Đặng Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, cho biết: Tuy còn nhiều khó khăn, song toàn xã quyết tâm nỗ lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại để về đích đúng hẹn. Xã tiếp tục đầu tư hạ tầng trường học, xây dựng nhà văn hóa xã, hoàn thiện, nâng cấp nhà văn hóa thôn. Nỗ lực giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 5% với giải pháp cho thuê đất đối với các hộ nghèo đang thiếu đất sản xuất, kết hợp hỗ trợ cho vay vốn để bà con phát triển sản xuất, chăn nuôi; tăng cường các lớp dạy nghề để tạo việc làm cho hộ nghèo. Xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp và giao cho các hội đoàn thể tự quản, và hoàn thành quy hoạch các nghĩa trang nhân dân; tổ chức thực hiện đề án thu gom và xử lý chất thải rắn, hỗ trợ cho nhân dân vay vốn để xây dựng 3 công trình vệ sinh…

Các tin liên quan