Giấy mời tham dự hội thảo góp ý hệ thống phần mềm phục vụ quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định

Quản trị viên 24/09/2018 Giấy mời

Thời gian: 1 buổi, bắt đầu lúc 8h00 ngày 26/9/2018

Địa điểm: Hội trường nhà khách Thanh Bình (số 06 Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn)

Tải tài liệu hội thảo tại đây

Các tin liên quan