Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018: Phấn đấu có thêm 12 xã về đích

Quản trị viên 17/07/2018 Nông thôn mới Bình Định
Trong năm 2018, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới với kế hoạch phấn đấu có thêm 12 xã về đích nông thôn mới. PV Báo Bình Ðịnh đã phỏng vấn ông Phan Thành Giả

Trong năm 2018, tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới với kế hoạch phấn đấu có thêm 12 xã về đích nông thôn mới. PV Báo Bình Ðịnh đã phỏng vấn ông Phan Thành Giản, Phó Văn phòng Ðiều phối xây dựng nông thôn mới, thuộc Sở NN&PTNT, về vấn đề này.

* 12 xã về đích xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trong năm 2018 là con số không nhỏ, liệu mục tiêu này có khả thi, thưa ông?

- Trong những năm qua, nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân khu vực nông thôn, công cuộc XDNTM trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Trong năm 2017, đã có thêm 11 xã được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận hoàn thành XDNTM. Như vậy, tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã có 49 xã/122 xã khu vực nông thôn hoàn thành XDNTM, chiếm tỉ lệ 40%.

Để có cơ sở hoàn thành mục tiêu, kế hoạch XDNTM trong năm nay, ngay từ cuối năm 2017, Văn phòng Điều phối XDNTM đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, xem xét các xã đã hoàn thành từ 14 tiêu chí trở lên để đăng ký hoàn thành XDNTM trong năm 2018. Qua đó, sẽ phấn đấu để có thêm 12 xã về đích gồm: Hoài Nhơn có 3 xã (Hoài Hải, Hoài Đức, Hoài Phú); Tây Sơn 2 xã (Tây Phú, Bình Thuận); Tuy Phước 2 xã (Phước Quang, Phước Thuận), TX An Nhơn 2 xã (Nhơn Mỹ, Nhơn Tân), Phù Cát 2 xã (Cát Hưng, Cát Tường); Phù Mỹ 1 xã (Mỹ Châu).

Hiện Văn phòng Điều phối XDNTM đang xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện để trình Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh phê duyệt.


* Để giúp các xã về đích đúng hẹn, Văn phòng Điều phối XDNTM sẽ triển khai những giải pháp gì trong thời gian tới?

- Chúng tôi đã yêu cầu các xã tập trung thực hiện một số nội dung gồm: Xây dựng kế hoạch, thời gian, lộ trình hoàn thành 19 tiêu chí; chủ động huy động nguồn lực để triển khai thực hiện. Ngân sách Trung ương, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí hỗ trợ theo quy định để các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí cần vốn đầu tư lớn như: giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường- vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục, y tế...

Để nâng cao thu nhập cho người dân tại các xã XDNTM, tỉnh đang khảo sát, xây dựng hoàn thiện Đề án Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm với các sản phẩm đặc thù mang lại giá trị kinh tế cao phù hợp với từng địa phương. Tập trung thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi gắn với tổ chức lại sản xuất. Đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chủ lực trên địa bàn xã phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng theo nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình XDNTM của tỉnh. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả theo lợi thế của từng vùng, địa phương; phát triển các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; kêu gọi các DN tham gia đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

* Ông có thể cho biết thêm về kế hoạch về đích NTM của các huyện, thị xã, thành phố từ nay đến 2020?

- Từ nay đến năm 2020, Ban chỉ đạo XDNTM tỉnh đưa ra mục tiêu mỗi năm toàn tỉnh sẽ có thêm từ 10 - 12 xã hoàn thành XDNTM. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đưa mục tiêu phấn đấu sẽ có 4 huyện, thị xã, thành phố về đích XDNTM gồm: TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, huyện Tuy Phước và Hoài Nhơn. Trong đó, TP Quy Nhơn đang hoàn thành hồ sơ, thủ tục để trình Ban chỉ đạo XDNTM Trung ương công nhận về đích năm 2017; TX An Nhơn đăng ký hoàn thành XDNTM trong năm 2018; huyện Tuy Phước năm 2019 và Hoài Nhơn năm 2020.

* Xin cảm ơn ông!

N. HÂN (Thực hiện)