Thông tin chi tiết văn bản 243/CTPH-BNN-HLHPNVN

Quản trị viên Chương trình phối hợp
Hình thức văn bản Chương trình phối hợp
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ NN&PTNT
Số ký hiệu 243/CTPH-BNN-HLHPNVN
Trích yếu ​Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020”
Tài liệu đính kèm