Thông tin chi tiết văn bản 691/QĐ-TTg

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Số ký hiệu 691/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định số 691/QĐ-TTg v/v ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020
Tài liệu đính kèm