Thông tin chi tiết văn bản 490/QĐ-TTg

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực OCOP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Số ký hiệu 490/QĐ-TTg
Trích yếu V/v phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020
Tài liệu đính kèm