Thông tin chi tiết văn bản 2233/QĐ-UBND

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực OCOP
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 2233/QĐ-UBND
Trích yếu V/v Ban hành Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh
Tài liệu đính kèm