Thông tin chi tiết văn bản 394/BNN-VPĐP

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Bộ NN&PTNT
Số ký hiệu 394/BNN-VPĐP
Trích yếu V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
Tài liệu đính kèm