Thông tin chi tiết văn bản 1100/BNN-VPĐP

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực OCOP
Cơ quan ban hành Bộ NN&PTNT
Số ký hiệu 1100/BNN-VPĐP
Trích yếu V/v tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021
Tài liệu đính kèm