Thông tin chi tiết văn bản 2059/QĐ-UBND

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 2059/QĐ-UBND
Trích yếu Phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021
Tài liệu đính kèm