Thông tin chi tiết văn bản 1453/QĐ-UBND

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 1453/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Tài liệu đính kèm