Thông tin chi tiết văn bản 1836/BNN-VPĐP

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Bộ NN&PTNT
Số ký hiệu 1836/BNN-VPĐP
Trích yếu V/v tiếp tục hoạt động của hệ thống VP ĐPNTM các cấp năm 2021
Tài liệu đính kèm