Thông tin chi tiết văn bản 5211/BNN-VPĐP

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Bộ NN&PTNT
Số ký hiệu 5211/BNN-VPĐP
Trích yếu Hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn NSTW (vốn sự nghiệp) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021
Tài liệu đính kèm