Thông tin chi tiết văn bản 1604/QĐ-UBND

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Nông thôn mới
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 1604/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, trên địa bàn tỉnh
Tài liệu đính kèm