Thông tin chi tiết văn bản 55/2015/NĐ-CP

Quản trị viên Nghị định
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực HTX và PTNN
Cơ quan ban hành Chính phủ
Số ký hiệu 55/2015/NĐ-CP
Trích yếu Chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn
Tài liệu đính kèm