Thông tin chi tiết văn bản QĐ-UBND

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Thủy lợi - Đê điều
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu QĐ-UBND
Trích yếu Góp ý Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên hệ thống Đê Đông thuộc địa bàn huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tài liệu đính kèm