Thông tin chi tiết văn bản 2261/QĐ-TTg

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực HTX và PTNN
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 2261/QĐ-TTg
Trích yếu Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2016-2020
Tài liệu đính kèm