Thông tin chi tiết văn bản 798/UBND-TH

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thủy hải sản
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 798/UBND-TH
Trích yếu Triển khai thực hiện thí điểm mô hình liên kết khai thác cá ngừ đại dương theo chuỗi để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản
Tài liệu đính kèm