Thông tin chi tiết văn bản 1926

Quản trị viên Quyết định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý XDCT
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 1926
Trích yếu Kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương năm 2014 của các xã đăng ký hoàn thành XDNTM giai đoạn 2011-2015
Tài liệu đính kèm