Thông tin chi tiết văn bản 248

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 248
Trích yếu Thỏa thuận mức hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2014-2016 về xây dựng nông thôn mới
Tài liệu đính kèm