Thông tin chi tiết văn bản 70/2011/QĐ-TTg

Quản trị viên VB chỉ đạo, điều hành
Hình thức văn bản VB chỉ đạo, điều hành
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan ban hành Chính phủ
Số ký hiệu 70/2011/QĐ-TTg
Trích yếu Quy định về một số cơ chế, chính sách hợp tác nông nghiệp với các nước châu Phi giai đoạn 2012 - 2020
Tài liệu đính kèm