Hệ thống văn bản - Chương trình phối hợp
STT Số ký hiệu Trích yếu NBH
1 243/CTPH-BNN-HLHPNVN ​Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thống nhất “Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020” 11/01/2018