Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm - OCOP

    Kết quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2021 và giải pháp thực hiện Chương trình trong thời gian đến ..
    riển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ năm 2018, đến nay toàn tỉnh Bình Định đã có 81 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn và phân hạng từ 3 đến 5 sao. Thông qua chương trình OCOP, nhiều làng nghề nông thôn được mở rộng, ..
    Bộ TT&TT đã gửi công văn số 2390, ngày 24.7.2018 đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đề nghị tăng chuyên mục, thời lượng tuyên truyền về Chương trình OCOP, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. ..
    Mục tiêu của chương trình là đến năm 2020, tiêu chuẩn hóa gần 2.400 sản phẩm, củng cố 3.920 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu phát triển mới 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương ..
STT Số ký hiệu Loại văn bản Lĩnh vực CQBH NBH